Ignorar disciplinas disponíveis

Disciplinas disponíveis

Curs de preparació, orientació i  recursos pel professorat de cursos FOAP

Curs on es treballarà les pissarres digitals, la plataforma moodle,Acic i MOS.